Obsługa kadrowo-płacowa

  • prowadzenie akt osobowych

  • obliczanie płac

  • prowadzenie rozliczeń z ZUS (Ausgleichskasse, Pensionskasse)

  • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, innych niezbędnych dokumentów

  • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Milo Treuhand & Immobilien AG | Untere Halde 19 | CH-5400 Baden | +41 (0)56 200 17 00 | info@miloag.ch