top of page
Milo Treuhand & Immobilien AG, Bewirtschaftung, Mietliegenschaften, Stockwerkeigentum

Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

  • Opracowywanie zasad najmu w porozumieniu z Właścicielem

  • Poszukiwanie najemców i negocjacje umów najmu

  • Przygotowanie i przekazywanie lokalu w najem

  • Comiesięczne pobieranie czynszu i regulowanie zobowiązań

  • Nadzór nad mieszkaniem i dokonywanie niezbędnych napraw

bottom of page