top of page
Milo Treuhand & Immobilien AG, Buchführung, Abschlussberatung

Księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych i księgi podatkowej przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami

  • sporządzanie wszelkiego rodzaju deklaracji podatkowych

  • sporządzanie wszystkich wymaganych ustawowo sprawozdań

  • sporządzanie sprawozdań finansowych, raportów kontrolingowych

  • kontakty z urzędami skarbowymi oraz udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej

  • pomoc w przygotowywaniu umów

  • doradztwo podatkowe związane z prowadzeniem działalności

bottom of page