Księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych i księgi podatkowej przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami

  • sporządzanie wszelkiego rodzaju deklaracji podatkowych

  • sporządzanie wszystkich wymaganych ustawowo sprawozdań

  • sporządzanie sprawozdań finansowych, raportów kontrolingowych

  • kontakty z urzędami skarbowymi oraz udzielanie wyjaśnień w trakcie kontroli podatkowej

  • pomoc w przygotowywaniu umów

  • doradztwo podatkowe związane z prowadzeniem działalności

Milo Treuhand & Immobilien AG | Untere Halde 19 | CH-5400 Baden | +41 (0)56 200 17 00 | info@miloag.ch